Dlaczego jesteśmy z Wami?

horatius3


Głównym tego powodem jest to, że pragniemy zapewnić edukację na wysokim poziomie wszystkim młodym ludziom. Pragniemy likwidować bariery, takie jak sytuacja materialna lub rodzinna, miejsce zamieszkania, czy też problemy psychologiczne. Chcemy pokazać dobrą drogę do pokonania tych przeszkód, a następnie osiągnięcia cieszącego Was sukcesu. Nie sztuką jest bowiem brać to, co jest gotowe i podstawione, tylko to, co wymaga trudu, potu i łez. Aby była ona możliwa, w wielu przypadkach musi zajść pewna motywacja, wsparcie ze strony zewnętrznej. Kiedy natomiast słyszy się krytykę, myśli się o swoim działaniu jako bezsensownym i daremnym. Niewiele osób ma na tyle siły psychicznej, aby nie ulec tego typu zasadzkom i działać samodzielnie. A tu, niestety, w życiu trzeba umieć wziąć się w garść! Wtedy ważne jest, aby ktoś takiego ucznia pochwalił i stwierdził, że kiedyś będzie w tej dziedzinie będzie odnosił sukcesy.


Mowa tutaj była o stronie psychologicznej. Jednak pozostaje także brak odpowiednich zdolności, a raczej wcześniejszej edukacji na odpowiednim poziomie. Nie ma coś takiego jak tzw. oporność na wiedzę. Są po prostu niedopasowane do konkretnych uczniów sposoby przekazania danej informacji. Właśnie głównie z tego powodu nie powinno być żadnych tzw. nauczycieli z przypadku. Będą oni nienawidzić pracy z dziećmi i młodzieżą, przez co też będą wykonywać ją mało kompetentnie i wyładowywać wszelkie swoje frustracje na otoczeniu.

Odwrotność takowych to nauczyciele z powołania. Pasjonują się swoim fachem praktycznie już od samych początków kariery, a nawet i lat szkolnych. Pragną przekazać wiedzę, nawet, jeżeli mieliby działać za półdarmo albo charytatywnie. Traktują swój zawód raczej jako sztukę niż chałturę. O ile kiepskość malarstwa, literatury czy muzyki nie wpływa bezpośrednio na losy ogółu publiczności, o tyle już nauczanie działa bezpośrednio na psychikę i jakość życia młodego pokolenia.


Taka jest właśnie większość z naszej kadry nauczycielskiej. Rekrutacja do kadry nowo założonego centrum edukacyjnego właśnie się rozpoczęła i wciąż trwa. Wiadomo, że zwracamy uwagę na jakość nauczania, niemniej jednak dla młodych wiekiem i stażem osób będzie to szansa na sprawdzenie się w tym wymagającym fachu i nabranie cennego doświadczenia. Nie każdy musi ograniczać się jedynie do szkoły publicznej.
Jesteśmy otwarci na różnego rodzaju nowe indywidualności i ich pomysły. Cenimy kreatywność i umiejętność samodzielnego myślenia. Dzięki niej możemy wciąż kształtować swoją renomę i doskonalić swoje umiejętności. Wiemy, że nie jesteśmy idealni, ale sęk jest w tym, aby cały czas kształtować się w swoim fachu.


Podobne cechy są mile widziane u naszych uczniów. Pragnęlibyśmy, aby oni umieli samodzielnie myśleć i dokonywać wszelkich analiz. Chcemy się cieszyć z każdego ich sukcesu, szczególnie, jeżeli mieli wcześniej problemy z daną dziedziną. Ważna jest chęć współpracy uczniów z nami, wykazanie dobrej woli także z ich strony. To nie jest jeszcze tak, że będą oni tylko siedzieć (albo i opuszczać lekcje!), a my nauczymy się za nich wszystkiego. Nie osiągnie się jednak tego za pomocą krzyku i przymusu. Lepiej już na samym początku wytwarzać wokół nich ciepłą i rodzinną atmosferę, tak, aby czuli się w pełni zrozumiani. Jeżeli będziemy traktować je po partnersku, a nie odgórnie, wtedy też i oni będą traktować wszystkich poważnie. Nie oznacza to jednak, że będziemy tolerować przemoc. Po prostu chcemy stawiać im dobry i pokojowy wzorzec zachowania. Nauczyć ich rozwiązywania problemów poprzez rozmowę. Jak się mają bowiem nauczyć kultury, kiedy słyszą krzyki i rozkazy dorosłych jedynie? Dzieci uczą się głównie poprzez naśladowanie. Skąd mają czerpać odpowiednie wzorce, kiedy ich nie dostają?


Została jeszcze do pokonania trudna sytuacja materialna. Samo znalezienie na to rozwiązania nie jest trudne. Opłaty za naukę wydają się być stosunkowo niskie, a czasem nawet darmowe. Z kolei z dojazdem nie będzie problemów. To jest oczywiste, jeżeli mowa o możliwości edukacji zdalnej w tej placówce. Nauczyciele powinni też współpracować z rodzicami, dlatego będą oni na bieżąco informowani o sytuacji ucznia. Niemniej jednak nie warto wprowadzać całkowitej kontroli, bo wtedy nauczymy dziecko jedynie kombinowania przed rodzicami. Nie oznacza to jednak, że mamy pozwolić mu na wszystko i zostawić go samemu sobie! Lepiej obdarzyć go minimalnym zaufaniem i stopniowo je zwiększać lub zmniejszać. Także w nim wzbudzać zaufanie, tak, aby pytane przez nas o problemy w szkole, umiało o nich opowiedzieć i nie bało się, że oskarżymy je o cokolwiek.


Tutaj składane są pewnego rodzaju obietnice. Co będzie w praktyce, też się okaże. Popełniamy błędy, tak jak każdy. Ale staramy się je zauważać i naprawiać. Dzięki czemu idziemy do przodu, nie cofamy się.
Życzymy sukcesów i owocnej pracy w nowym (chociaż pierwszym w naszej działalności i trudnym!) roku szkolnym 2018/19!
Źródło obrazu w nagłówku: https://unsplash.com/photos/BJWCzI6t83w